SK Benátky nad Jizerou

Historie

Slavnostní publikace k výročí 85 let kopané v Benátkách nad Jizerou

Touto publikací vydanou k 85. výročí založení organizované kopané v Benátkách vám chceme stručně připomenout historii našeho klubu. Jak se z textu dozvíte, během těchto dlouhých let se střídaly časy úspěšné s méně úspěšnými. Období od roku 1920 do roku 1970 jsme převzali z almanachu, který byl vydán k výročí 50 let kopané v Benátkách. Při zpracování období od roku 1970 do současnosti jsme vycházeli z kronik, které si pečlivě po celou dobu vedl Michal Čermák a ochotně nám je zapůjčil. Fotografie jsme získali v převážné míře od Jaromíra Poláka, Josefa Buriána, Miloše Pařízka a dalších. Všem za poskytnutí materiálů děkujeme.

Bohužel, omezený rozsah publikace nám nedovolil více textu a fotografií, které by zajímaly nejednoho čtenáře. Na obrázcích najdete mnoho neznámých mladistvých tváří. Když se na ně pozorně zahledíte a odstraníte nános dlouhých desítek let života, možná že poznáte dědečka nebo tatínka takového, jakého si jej pamatují jen babička s maminkou. Mnohé z těch tváří již nepatří živým, mnohá ze jmen, s nimiž se na následujících stránkách setkáte, vyvolá jen vzpomínku na někoho známého.

Nemůžeme vzpomenout všech funkcionářů a členů klubu, kteří se během 85 let podíleli na jeho zdárném chodu. V jednotlivých částech textu se zmiňujeme jen o některých z nich. Ale i všem ostatním nejmenovaným přátelům kopané v našem městě patří náš dík. Tato publikace vznikala v časové tísni, aby se ji podařilo vydat ke dni plánovaných oslav. Proto prosíme čtenáře o shovívavé posouzení.

Snímky, které se nedostaly na následující stránky, bude možné zhlédnout na internetové adrese www.kopanabenatky.cz. Zároveň bychom chtěli požádat všechny, kdo vlastní nějaké dobové fotografie, které doposud nemáme, o zapůjčení k rozšíření archivu SK kopaná Karbo Benátky nad Jizerou.

Na závěr bychom chtěli benáteckému oddílu kopané popřát do dalších let mnoho sportovních úspěchů a jeho funkcionářům mnoho chuti do další činnosti.

Výkonný výbor
SK kopaná Karbo Benátky nad Jizerou

Z došlých dopisů

Výňatky ze dvou dopisů mimobenáteckých bývalých členů naší sportovní rodiny, jak byly publikovány v almanachu 50 let kopané v Benátkách nad Jizerou.

MUDr. Jar. Rejniš,
předseda Klubu z doby okupace, vzpomíná: „V době, kdy německá okupace zle dolehla na Benátecko, bylo nutno hledat útěchu, zapomenutí v činnosti, jež přece jen trochu unikala policejní pozornosti. Byl to Sportovní klub, ve kterém se soustředili všichni poctiví Benátčané, se snahou propagovat na sportovním poli dobré jméno města. Nebyla to práce lehká - kdo mohl, pomáhal dle svých možností. A dobré dílo se podařilo, o našem SK se psalo v denním tisku jako o jednom z nejlepších mužstev tehdejšího divizního zápolení.“

MUDr. Jiří Richter,
bývalý hráč, píše z Udoly v Ghaně, kam ho zavál vítr daleko od domova: „Nechci psát o nějaké konkrétní vzpomínce na určitý zápas nebo jmenovat své bývalé spoluhráče. Každá vzpomínka je subjektivní a také bych nerad někomu ukřivdil proto, že jsem na něho nevzpomněl. Vzpomínám raději na celé to období jako na jedno z nejšťastnějších v mém životě. Patřil jsem mezi ty šťastné, které fotbalový míč přitahoval jako magnet...“

Jak jsme začínali

Na počátku byla mičuda, rozbitá kolena, roztrhané šaty a živý nesouhlas rodičů, kteří viděli budoucnost svých potomků v jiném, bohulibějším snažení. Ale skončila světová válka a tátové se vraceli se svobodnějšími názory.

V té době přinášejí benátečtí studenti domů nadšení pro novou hru, fotbal. Benátky se k vyzkoušení kulatého míče nadmíru dobře hodí - jsou daleko od přísných očí profesorů, dbajících nad ustanoveními kázeňských řádů, jež zakazují žákům holdovat hře tak „surové“, jako je kopaná.

Ale profesoři míní a život vše mění: nová hra se šíří rychleji než cholera. Prvý kroužek zakládají studenti. Hrávají na vyřazeném betonovém krytu za dnešními tenisovými kurty. Po jejich příkladu se tvoří další kroužky různých tříd mládeže, škole sotva odrostlé. Z těžce ušetřených krejcárků si pořizují často velmi primitivní míč a prohánějí jej s mladistvým nadšením na kdejakém plácku. Kroužky vznikají ve Starých i v Nových Benátkách. Snad první skutečný míč obstaral student Divecký v Praze.

Brzy se jeví stopy jisté organizace: hoši se scházejí v hostinci u Voborníků a vybírají si prvé, neoficiální funkcionáře. Předsedou je J. Rohan, pokladníkem Rákosník a okolo nadšení a obětaví chlapci jako Rösch, Divecký, bratři Dvořákové, Janoušek, Strasser, Volf, Malý, Souček a mnoho jiných. Mnozí z nich se stávají členy později založeného klubu.

Léta běží, vážení

1920

První pořádné hřiště si chlapci vybudovali na splavech. Zde však mohli hrát jen po sklizení úrody - ta doba byla příliš krátká, a proto se odstěhovali na nynější zahradu komunálního podniku. Zde mohli hrát po celý rok. První zápas byl hrán na splavech s Bakovem. Největší kuriozitou utkání byl rozhodčí Šída, který chodil o berlích. Rekvizity hráči neměli - vypůjčoval si je na neděli hráč Dvořák, vojín mladoboleslavské posádky, od tamní jedenáctky. Tehdy pracoval v Karborundu Franta Polák, na tu dobu již zkušený fotbalista, který také vedl cvičební hodiny. Kopaná nabývala v Benátkách rychle na popularitě. Dne 14. září se sešli vyznavači nové hry v hostinci u Janoušků, aby ustavili řádný spolek, přímého předchůdce Sportovního klubu v Benátkách. Prvním předsedou byl zvolen ředitel cukrovaru Ing. Divecký. Jemu pomáhali další členové: Turyna, Polák, Kinský, Petrtýl, Souček, Zvoníček, Rohan. Ing. Divecký zůstává v čele S. K. až do své předčasné smrti v roce 1935. Barvou klubu se stává modrobílá. Nově založený spolek se hned stará o nové, lépe vyhovující hřiště na pozemku za starobenáteckým hřbitovem. Pole bylo hraběcí a bylo potřeba intervence, kterou se zdarem provedl Ing. Divecký. Hřiště vyměřila firma Faigl ze Zlonic, která právě stavěla v cukrovaru nové splavy. Nerovný terén si vyžádal mnoho práce. Ale bylo tu nadšení a to přineslo své ovoce. Do konce roku 1920 bylo hřiště připraveno pro sport.

1921-24

Řádné soutěže se tehdy ještě nekonaly. Severočeská župa se rodila až v roce 1922. V roce 1923 byla založena též Rudá hvězda Benátky. Prvními funkcionáři byli Ota Schmidt, K. Macura, V. Urban, Fr. Lajbner aj.

Benátečtí fotbalisté, z nichž se stává velmi dobrý kolektiv, vyplňují volné neděle přátelskými utkáními. Na novém hřišti vítá naše obecenstvo Mladoboleslavský S. K., Slavoj Mladá Boleslav, Spartu Krnsko, Bakov, Nymburk, Brandýs a jiné. Vedení i hráči dbají, aby absolvovali svá utkání se ctí pro barvy klubu.

1925

Sportovní klub slaví prvé jubileum: 5 let založení klubu, pět let sportů v našem městě. Sportovní slavnosti jsou pořádány pod patronátem Městské rady v Nových Benátkách a Obecní rady ve Starých Benátkách. Slavnosti mají bohatý program: kromě kopané, házené a běhu na 1500 m je uspořádán i lehkoatletický pětiboj.

V tomto roce I. A mužstvo sehrálo 39 přátelských zápasů se skóre 102:77. Soupeři byli Mladoboleslavský SK, Brandýs, Sparta Nymburk, Praha XV, Zásada, Kosmonosy, Sparta Žižkov. Jádro mužstva Benátek představovali: Hanek, Dvořák, Najman, Malý, Koňák, Brejtr, Kastner, Raab, Pokorný, Novák, Fulín. Popularita kopané přivádí do klubu mnoho nových chlapců, a výbor proto sestavuje zájezdovou jedenáctku z hráčů: Hráský, Došlý, Mašek, Chramosta, Dvořák, Fryč, Badalec, Došlý, Sahula, Stejskal, Holotina. Finanční stav klubu se lepší se stoupající úrovní prvého mužstva, které patří do předních řad župy. Rok byl rovněž i po stránce sportovní velmi radostný a úspěšný.

1926

Pelikánova severočeská župa zařadila naše I. A mužstvo do mistrovské soutěže II. třídy. Radostné uznání. V tomto roce bylo sehráno 35 přátelských a 5 mistrovských zápasů. Ve finále o I. A třídu náš klub ale neuspěl.

V přátelských zápasech zde hráli: Meteor Vysočany, Žižkovský Team, Mladoboleslavský SK, ATK Mladá Boleslav, Meteor Čejetice, Dobrovice, Aston Villa Mladá Boleslav, Dolnobousovský SK. Na výzvu župy k podpoře dorosteneckého fotbalu vzal klub do výchovy řadu dorostenců. Protože finance nedovolily nákup nových kopaček, byla uspořádána sbírka starých bot a z nich kopačky upraveny. Inu, vařilo se z vody.

Rudá Hvězda začala kopat na novém hřišti - Spartakovně - vybudovaném velkou obětavostí svých členů.

1927

Benátky postupují do I. A třídy a připravují se na úspěch, který se měl dostavit již v příštím roce. I. A mužstvo sehrálo 36 zápasů, 22 vyhrálo, 5 bylo nerozhodných a jen devět prohraných.

Vedoucí zájezdové jedenáctky Macháček informuje výbor o velkém zájmu mládeže o kopanou a žádá, aby byly opatřeny asociační legitimace, jež by umožnily zájezdové jedenáctce účastnit se mistrovských soutěží. Klub má již svého zástupce v župě - je jím J. Koňák. Podle usnesení župy je každý klub povinen mít dorost. Dorostenci mladší 18 let nesmí hrát za I. A mužstvo. Ustavením dorostu pověřen Souček. Jsou zde starosti: hřiště je ve špatném stavu a je třeba nákladné úpravy. Řeší se svépomocí. Každý člen buď odpracuje 5 hodin, nebo zaplatí po 2 Kč za hodinu.

V Praze se koná velká Všesportovní manifestace malých klubů. Takřka všechny takové kluby, které tvořily masovou základnu kopané, bojovaly o základní existenční podmínky a hospodářské výkyvy se jich velmi citlivě dotýkaly, zatím co stát chtěl naopak na kopané vydělávat. Skrovné příjmy klubů byly pohlceny daněmi, zemskou dávkou, daní z obratu, policejními poplatky, župním příspěvkem. Nelze se tedy divit, že 18. září 1927 prošel Prahou velký demonstrační průvod sportovců ze všech krajů republiky. Zástupci demonstrantů odevzdali poslanecké sněmovně i primátoru Prahy memoranda, upozorňující na naprostý nezájem odpovědných činitelů o vývoj sportu a tělesné výchovy s požadavkem o větší pochopení a podporu vlády a obcí. O výsledku této manifestace, k níž dala podnět fotbalová asociace, staré prameny mlčí, ale paměť starších praví, že se mnoho nezměnilo...

1928

Výbor: Splídek, Štěpánek, Souček, Borovec, Zvoníček, Klein, Haken, Weigner, ing. Divecký, Turyna, Polák
Hráči: Spiral, Hanek, Malý A., Kastner, Hráský, Pokorný J., Novák, Najman, Dirlam, Došlý, Koňák, Pokorný V.

Rok úspěšný a radostný: I. A mužstvo se stává poprvé v osmileté historii benáteckého fotbalu mistrem severočeské župy. Vyhrálo mužstvo ve složení: Hanek, Malý, Najman, Novák, Došlý, Koňák, Hráský, Kastner, V. Pokorný, J. Pokorný, Dirlam, Spiral, Hutla.

Rok 1928 - SK Benátky - Mistr Severočeské župy

Titul získali po boji s mužstvy: Liberec, Polaban Nymburk, AFK Nymburk, Rapid Růžodol, Aston Villa Mladá Boleslav, Mlado SK, Kosmonosy. Naše mužstvo bojovalo o titul amatérského mistra Čech a Moravy s mistrem východočeské župy SK Náchodem. V důsledku losování se hrálo v Náchodě a ke všemu byl zraněn brankář Hanek. Benátky byly vyřazeny hned v prvém kole.

1929

Benátecký dorost je jedním z nejlepších v župě. Výbor mu věnuje nejvyšší péči a zakládá fond pro dorostence pod názvem „Fond Frant. Součka“.

I. A mužstvo ve složení Hanek, Hráský, Adamec, Novák, Koňák, Gregor, Váňa, Novotný, Noháč, Šácha, Spiral, Najman, Kastner, Hutla, Fousek obsadilo 5. místo. Župní výbor mění mistrovskou soutěž: hraje se dvoukolově, jaro - podzim.

1930

SK Benátky slaví desítiletí a vydává k tomuto jubileu 600 slavnostních odznaků. I. A mužstvo má za soupeře AFK Vršovice a dorost má rovněž důstojného soupeře.

I. A mužstvo sehrálo celkem 39 zápasů a v mistrovství získalo 4. místo. Barvy Benátek reprezentovali: Hanek, Adamec, Fousek, Hráský, Koňák, Došlý, Gregor, Váňa, Noháč, Novotný, Spiral, Kastner, Jos. Zajíček, V. Zajíček. Dorost je v mistrovství jeden z nejlepších. Sehrál 17 zápasů se skóre 59:20 - 12 vítězství, 2 nerozhodně a jen 3 prohry. Dík dobré formě mužstev se zvyšuje členská základna na 254.

Rudá hvězda je zakázána a mění se na DSK - až do roku 1932. Předsedou byl tehdy Fr. Tvrzník.

1931

Úroveň mužstev dobrá. Dorostu je věnována všechna péče. I. A mužstvo sehrálo v mistrovství 15 zápasů, 8 pohárových a 15 přátelských se skóre 116:72. Hraje se v sestavě: Hanek, Fousek, Hráský, Došlý, Koňák, Gregor, Kastner, Novotný, Noháč, Soukup, Spiral, Hubka. Stále trvající hospodářská krize má neblahý vliv na finance klubu, který je nucen žádat podporu na místních peněžních ústavech.

1932

Dík dobré úrovni našeho fotbalu přízeň občanstva stoupá. Mistrovství se hraje se soupeři zvučných jmen: SK Jičín, Mladoboleslavský SK, Polaban Nymburk, SK Zásada, AFK Nymburk, SK Turnov, Aston Villa Mladá Boleslav. Sehráno bylo celkem 27 zápasů se skóre 72:54. DSK se opět jmenuje Rudá hvězda Benátky.

Rok 1932 - „A“ mužstvo SK Benátky

Rok 1933 - Dorost SK Benátky - mistr župy

1933

Stálá péče výboru o dorost přináší své ovoce: dorostenecké mužstvo získává titul mistra Pelikánovy severočeské župy. Hraje v sestavě: Borůvka, Fuksa, L. Plíhal, Dědek, Zítka, Simon, A.Haken, Ebert, Martinec, Šoltys, B.Soukup. Dobrým trenérem jim byl J. Spiral. Na počest dorostu byla uspořádána oslava, při níž hostoval dorost Čechoslovanu Košíře.

I. A mužstvo bylo v mistrovství na 3. místě. Hrálo v sestavě Pospíšil, Nedvěd, Štěpánek, B. Plíhal, Šácha, Došlý, Krejčík, Novotný, Noháč, Jos. Soukup, Mařas a Váňa a vyhrálo 15 zápasů na 3 prohry a 5 remiz.

Je ustaveno mužstvo žáků pod vedením zkušeného J. Koňáka, jehož činnost se bohužel nemůže pro nedostatek inventáře dobře vyvinout. Ve výroční zprávě byla zvláště oceněna činnost kapitána dorostu Fuksy.

Hospodářská krize nevynechává ani náš klub, ale dík vzájemné spolupráci klub odolává nepřízni osudu a stává se platnou složkou veřejného života.

1934

Opět jeden z plodných roků v historii SK Benátky. I. A mužstvo pod vedením placeného trenéra Dobiáše z Prahy (pravé křídlo Slavie) získává v mistrovství 2. místo se skóre 60:30 za Mlado SK. Hraje o postup do divize českého venkova s mistry žup Hradec Králové, Písek a Pardubice a získává čestné druhé místo za Hradcem Králové. Trenér Dobiáš měl k dispozici tyto hráče: Hanek, Pospíšil, Štěpánek, Nedvěd, B. Plíhal, Šácha, Došlý, Krejčík, Novotný, Noháč, Jos. Soukup, Mařas, Haken, Váňa.

Pro kvalifikační zápasy bylo nutno upravit hřiště na rozměry 101 × 66 m, což se stalo svépomocí členů. V této době zaznamenává I. A mužstvo zajímavé výhry (Aston Villa 4:0, Sparta Poděbrady 3:1, Turnov 5:0 atd.). V přípravě na kvalifikaci byla u nás hostem Čechie Karlín (I. profi), která prohrála 6:1. Zlatým hřebem sezony byl zápas s maďarským Soroksárem, účastníkem I. ligy. Tento v Benátkách první mezinárodní zápas jsme prohráli čestně po dobré hře 1:4. Dorost si vede opět dobře, sehrál 23 zápasů, z nich 15 vítězných, 3 remízy a 5 proher, skóre 75:52. Žáci hrají 12 zápasů, 11 vyhrávají s jedinou prohrou. Členská základna nadále stoupá: máme 263 členů.

1935

Patnácté výročí zastihlo SK Benátky ve smutku. Zemřel dlouholetý předseda klubu, Ing. A. Divecký. Byl to nezištný, obětavý pracovník, na jehož jméno nezapomeneme. Na místo předsedy nastoupil řed. Arnošt Polák.

I. A mužstvo se umístilo v mistrovství až na 6. místě, neodpovídajícím tradici. Ale v minulých letech stoupla úroveň i ostatních klubů v severočeské župě, takže mužstva jsou téměř rovnocenná. Benátky se účastní Turnaje o pohár středočeských měst (Pečky, Stará Boleslav, Poděbrady, Brandýs, Lysá, Kutná Hora, Čáslav, Nymburk) a získávají čestné druhé místo, když podlehly ve finále Staré Boleslavi.

1936

Na jeden rok je předsedou řed. Weigner, aby v příštím roce byl opět vystřídán řed. Polákem.

Na hřišti jsou slavnostně otevřeny kabiny a při té příležitosti odhalena pamětní deska prvnímu předsedovi klubu, Ing. Diveckému. Též byly vydány pamětní odznaky.

I. A mužstvo sehrálo 37 zápasů s výsledkem 124:90 a kleslo nečekaně až na 7. místo. Světlým bodem bylo vítězství nad Mlado SK 2:0 a 1. místo v Turnaji Nového Boru o křišťálový pohár v konkurenci: Praha XIV, Nový Bor, Česká Lípa, Doubrava. Mužstvo hrálo v sestavě: Hadrbolec, Pospíšil, Plíhal L., Nedvěd, Štěpánek, Došlý, Kysela, Plíhal B., Roudnický, Fr. Novotný, Mařas, Čáp, Kopta, Šácha, Krejčík, A. Haken, Soukup B.Dorost se dostal na 3. místo, sehrál 21 zápasů se skóre 65:18.

Před začátkem sezony přišla smutná zpráva, že zemřel Josef Noháč, jeden z nejlepších benáteckých hráčů.

Benátky přijímají na přání župy menšinového svěřence - Nový Bor. Sehráli s ním utkání a potvrdili prvotřídní úroveň severočeského fotbalu vítězstvím 7:2. Na tamním historickém hřbitově se výprava poklonila hrdinům rumburské vzpoury.

Zastaralé kabiny v hostinci u Seidlů již nevyhovovaly, a proto se začalo uvažovat o stavbě kabin na hřišti nákladem 18 500 Kč. Jarka Černý se věci ujal, osobně provedl sbírku, která vynesla 2910 Kč a vše bylo připraveno, aby kabiny mohly být z jara postaveny.

Rudá hvězda definitivně mění jméno na AFK a stává se členem nového svazu AAU. Jejími hlavními funkcionáři v té době jsou: předseda Jos. Baloun, B. Němeček, V.Pixa, V. Urban, Jos. Novotný.

1937

Výbor navazuje spolupráci s SK Slavia Praha.

Členská základna se zvyšuje na 285 členů, registrovaných hráčů je 120. I. A mužstvo hraje ve složení: Jelínek, Pospíšil, Plíhal L., Štěpánek, Šoltys, Šácha, Plíhal B., Roudnický, V. Zajíček, Valtr, Kyselý, Čáp, Váňa, Novotný, Daneš, B. Soukup, Mařas. Absolvuje 36 zápasů se skóre 136:77, z toho 21 vítězných, 9 prohraných a 6 remíz, a se stoupajícím výkonem získává 2. místo. Hráči Novotný a Jar. Váňa slaví 300. zápas v barvách SK. Zájezdová jedenáctka má k dispozici hráče: Jos. Urban, Ebert, Včelka, Janata K., Volf, Fuksa, Valtr, Janata Fr., Kyselý, Soukup B., Haken, Plíhal B., Došlý, Váňa, Pospíšil. Sehráli 24 zápasů, z nichž 17 vyhráli.

V tomto roce ztrácí benátecký fotbal dobrého hráče I. A mužstva, B. Došlého.

1938

Tento rok s tak neblahými následky pro naši vlast měl vliv i na vývoj v našem klubu.

I. A mužstvo sehrálo jen 24 zápasů a obsadilo na jaře 2. místo v I. A třídě. Podzimní mistrovství bylo předčasně přerušeno ve 4. kole - I. A mužstvo vede tabulku I. A třídy. Nejlepším střelcem se 42 brankami je Jos. Daneš.

Druhé mužstvo sehrálo 11 zápasů. Dorost sehrál 17 zápasů a stal se vítězem okrsku. Nejmenší chlapci sehráli 10 zápasů s výsledkem 33:4.

Pohled na šatny na starém hřišti

1939

V době tak těžké pro stát a národ je kopaná jediným rozptýlením, poněvadž divadla a koncerty i kulturní podniky takřka vůbec neexistují. Divizní zápasy v Benátkách mají neobvyklou návštěvnost - 1000 až 1500 diváků je samozřejmostí.

Ve vedení klubu nastupuje nový předseda Jar. Kopecký, sekretářem se stává J. Eisler. Klubovým kapitánem je Jaroslav Uher. Již podruhé získávají Benátky titul mistra župy. I. A mužstvo sehrálo 37 zápasů se skóre 119:82 v sestavě Jelínek, Štěpánek, Nedvěd, L. Plíhal, Roudnický, Eiman, Kouba, Němec, Krejčík, Daneš, Jos. Soukup, Mařas, Novotný, Němeček, Šváb.

Benátky vyhrávají kvalifikaci o postup do divize českého venkova nad Novo Chrudim a Spartou Úpice a vstupují tak mezi elitu naší kopané. Za soupeře mají Mlado SK, Explosii Semtín, Aston Villu Mladá Boleslav, Respo Kutná Hora, Dvůr Králové, Polaban Nymburk, Červený Kostelec, AFK Pardubice, Hradec Králové a Náchod.

Župní jedenáctku důstojně reprezentovali hráči: Kouba, Mařas, Šváb, Jelínek.

Dorost v sestavě Krejčík, Urban, Kroupa, Lebduška, Honegr, Hlavička, Švarc, Novák, Němeček, Kulich, J. Soukup, Došlý, Fleišner, Bednář, Kvíz, Záruba, Kos a Pešek sehrál 28 zápasů, z toho 19 vítězných se skóre 83:36. Sám Švarc vstřelil 26 branek. Žáci sehráli 25 zápasů se skóre 106:11, 21 z nich vyhráli. Zúčastnili se také turnaje v Lysé a obsadili dobré 3. místo.

1940

Jubilejní 20. rok začal v tísnivé náladě. Připravované slavnosti musely být odřeknuty. Konala se jen jubilejní valná hromada, na které byl jmenován čestným členem zasloužilý hospodář Jarka Černý. V čele klubu zůstává J. Kopecký a sekretář Eisler, kapitánem zůstává populární Jarka Uher.

I. A mužstvo sestupuje z divize, když jako nováček čestně soupeřilo s kluby jako Hradec Králové, Pardubice a nutilo je vydat vše, aby jen těsně zvítězily. Heslo „zpět do divize“ přivedlo klub ke sběrové akci, jejíž výtěžek byl použit k získání posil. Naši tedy opět bojují v župě se soupeři: Kosmonosy, Sparta Poděbrady, Městec Králové, Mnichovo Hradiště, Jičín, Turnov, Poděbrady, Velký Osek, Nová Paka, Jizeran Doubrava, Semily.

Radost působí dorost 1. místem v okrsku.

Přesto, že doba je velmi těžká, stará se nově založený divadelní odbor o posílení finanční rovnováhy klubu, který v té době má již 292 členů.

1941

Do čela klubu postaven MUDr. J. Rejniš, sekretářem zůstává J. Eisler, klubovým kapitánem je opět Jarka Uher. Toto vedení zůstává až do roku 1943.

Za dusných poměrů okupace si benátečtí hráči vedou dobře. Již potřetí se jim vrací titul mistra župy. Zasloužili se o to hráči: Flajšner, Kulich, Mareš, Roudnický, Soukup J., Kroupa, Soukup B., Eiman, Kouba, Mařas, Jos. Hendrych, Nykl, Němeček, Čáp, Balej, Daneš, Ciprian, Pelant, Wachtl, Štěrba, Novák.

Kvalifikační zápasy byly sehrány s mistry žup AFK Chrudim a Sparta Úpice a Benátky postoupily znovu do divize. SK Slavia Praha, jejímž svěřencem se SK Benátky stal, uvolnila zásluhou funkcionářů z Dražic Vernera, Novotného a Horčice, nejlepšího amatérského střelce B. Nikla a záložníka Baleje, později pak obránce velkého formátu, internacionála Ferdu Daučíka. Ten po půlročním působení v Benátkách odchází do ČŠK Bratislava.

1942

Za slušnou hru v mistrovských zápasech 1941 - 42 získávají Benátky čestnou plaketu.

I. A mužstvo hraje s novými posilami, brankářem Burešem ze Slavie a Brdkem ze SK Dejvice, a je na jaře v dobré formě, zvláště když je vedeno trenérem J. Čapkem, kdysi výbornou levou spojkou SK Slavie. Také zaznamenávají několik pozoruhodných výsledků: Explosia Semtín 5:2, Dvůr Králové 2:1, SK Náchod 7:2, AFK Chrudim 6:2, Sl. Pardubice 5:4, Č. Kostelec 2:1. Konečná tabulka ukazuje, že benátečtí hráči v soutěžním roce 1941 - 42 obhájili 5. místo s 22 body. Trenér Čapek stavěl tyto hráče: Jelínek, Kroupa, Mareš, Kouba, Rydval, Balej, Mařas, Pelant, Nikl, Sedlmajer, Čáp, Štěrba, Daneš, Krejčík, Němeček, Brdek, J. Soukup, Jos. Hendrych.

I na podzimní kolo bylo mužstvo dobře připraveno, sedmé místo se skóre 29:42 lze považovat za dobré. Hrálo se v sestavě: Bureš, Kroupa, Brdek, Kouba, Vlk, Balej, Mařas, Štěrba, Němeček, Čáp, Jos. Hendrych, Němec, Mareš, Kulich, J. Soukup, Krejčík, Ciprian. Zápasy navštívilo 1000 - 1400 diváků - každý pátý Benátčan je na fotbale.

Rok 1942 - Divizní „A“ mužstvo SK Benátky

1943

Velká radost z dorostu. Dokázal to, co se dosud nepodařilo žádnému jinému klubu: dobyl podruhé titul mistra župy. Vyhrál bez ztráty jediného bodu a zvítězil v celožupní soutěži slušnosti. Vedení klubu pozvalo proto do Benátek jako odměnu dorost pražské Slavie. Náš dorost zvítězil 3:2. V dorosteneckém mistrovství o titul mistra Čech byli naši dorostenci nečekaně poraženi od Hlubočep 1:3 a tím vyřazeni z dalšího boje. Zápas v Benátkách zhlédlo 1600 diváků.

V družstvu dorostenců hráli: Kubišta, Burian, M. Pospíšil,M. Urban, Kos, Souček, Volštát, J.Hendrych, Novotný, Tvrzník, Valenta, Mráz. Ani žáci se nedali zahanbit a vyhráli v Bakově pohár ředitele Tábora, když ve finále porazili domácí 2:1.

Divizní jaro nezačalo pro I. A mužstvo dobře. Bylo odsunuto na 11. místo a sestoupilo do župního mistrovství. Hrálo v sestavě: Kulich, Kroupa, Kafka, Honegr, Bílek, Mařas, Kouba, Vlk, Němeček, Čáp, Nikl, Mareš, J. Soukup, Jos. Hendrych, Pařízek, Nachtman, Mráz, Zmatlík, Brett.

V první třídě severočeské župy probíhá podzimní kolo příznivě a Benátky vedou. Všichni se těší na jaro.

Rok 1943 Dorost SK Benátky - mistr Severočeské župy

1944

V tomto roce je zvolen předsedou dr. Fukárek, který setrvává ve funkci i v roce 1945.

Dorost Benátek se opět stává vítězem slušnosti v soutěži pořádané ČSF.

I.A mužstvo zklamalo naděje a skončilo v mistrovské soutěži na 3. místě. Hrálo v sestavě: Kulich, Flajšner, Kroupa, Mareš, Kliner, Pařízek, Němeček, Kouba, Mráz, Čáp, Švejda, Jos. Hendrych, Volf, Najman J.

Podzimní kolo nebylo dokončeno, normální soutěže byly zrušeny a nařízeny Podzimní hry PSŽF. Do nich byly přilosovány Předměřice, Mělnické Vtelno, Byšice, Chotětov, AFK Benátky, Jizerní Vtelno, Kochánky, Bezno, Krpy. První místo vyhráli benátečtí hráči ve složení: Kulich, Flajšner, Kroupa, Mareš, Kliner, M. Pospíšil, Pařízek, Němeček, Kouba, Mráz, Čáp, Švejda, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Tvrzník, Volf, Valenta a J. Najman.

Na hřišti jsou přistavovány svépomocí místnosti pro správce hřiště. Jedná se o stavbě stadionu, který je plánován ve Starých Benátkách.

1945

Po několika přátelských zápasech se pokračuje v Podzimních hrách, koncem dubna jsou ale přerušeny.

Postup Rudé armády rozdrtil poslední odpor nacistů a zbavil nás potupné okupace. Se slzami v očích jsme vítali naše osvoboditele a zdravili slavný 9. květen 1945.

V obnovené republice se dne 27. června koná 25. jubilejní valná hromada SK Benátky. Co těžkých chvil přeletělo přes nás za tu dobu, starosti a strasti, radostné chvíle a opět beznaděj - ale SK Benátky neustává ve své činnosti ani na chvíli. Láska k milovanému klubu pomáhá překonávat všechny překážky.

Rok 1945 znamená nové sportovní dění v rámci sjednocené tělovýchovy. Vítáme ji, protože dává našemu sportu příležitosti k masovému vývoji. Jen špatným snem zůstává kuratorium pana Moravce. Ti nebyli s Benátkami nikdy spokojeni a nejednou vyhrožovali, že klubu zastaví činnost, zejména naší chloubě - dorostu. Na zlatý poklad republiky daruje SK 1300 Kč.

V rámci oslav se koná zápas se župní jedenáctkou. Konečně se sport dostává do normálních kolejí a jedna složka po druhé zahajuje mistrovskou soutěž. Boj o mistrovské body PSŽF začíná koncem srpna a účastní se ho kluby: Česká Lípa, Slavoj Liberec, Mnichovo Hradiště, Městec Králové, Slavoj Mladá Boleslav, Hubálov, Sparta Poděbrady, Kosmonosy, SK Jičín, Čechie Jičín, L. Poděbrady, Mlado SK, Jizeran Doubrava.

Mistrovství hráli: Kulich, Flajšner, Kroupa, M. Pospíšil, Kouba, Burian, B. Soukup, Honegr, F. Urban, Volf, J. Najman, V. Novák, M. Kliner, Hendrych Jos., Hendrych Jar., Tvrzník, Němeček, Mráz, Valenta, Volštát.

1946

Předsedou klubu je zvolen Jarka Černý. Ročník 1945 - 46 skončilo I. A mužstvo na 3. místě s 33 body a skóre 89:63. Podzimní kolo zastihlo mužstvo ve špatné formě. Skončilo na 10. místě.

Dorost o mistra PSŽF skončil na čestném druhém místě s 8 body. Dne 2. března 1946 pořádal výbor první karneval po okupaci. Vynesl 36 000 starých korun.

1947

Do čela klubu je zvolen Fr. Schierl. I. A mužstvo je v kritické situaci a je ohroženo sestupem z I. A třídy PSŽF.

Dorostenci skončili na 2. místě, žáci sehráli 4 zápasy se skóre 14:1.

Krize trvá i na podzim, I. A mužstvo končí v mistrovství na 11. místě, rovněž výkon dorostenců silně upadl.

1948

Přišel únor a s ním na sportovním obzoru sloučení sportu s tělovýchovou. V rámci budoucího uspořádání jsou zrušeny všechny spolky, tedy i SK Benátky. Je utvořen akční výbor, který ustavuje vedení klubu takto: předseda Fr. Schierl, dalšími členy vedení se stávají: V. Roudnický, L. Fukárek, Načeradec, Jar. Král, Strnad, Černý, Pospíšil, Čáp, Rudolf, Martinovský, Štýs, Beránek, V. Najman st., Rohan, Janovský, Urban, Mařas, Růžický, Hráský, O. Polák. V dubnu se SK Benátky včleňuje do místního Sokola, který mění název na Sokol Karbo Benátky. AFK Benátky vstupuje v témž měsíci jako celek rovněž do Sokola Karbo Benátky.

Krize I. A mužstva trvá, v konečné tabulce je na 10. místě.

Nastává doba reorganizací. Podzim přináší i velké změny ve složení místních soutěží. Benátky jsou zařazeny do I. A třídy jih, k níž patří i Městec Králové, Čechie Jičín, Kostomlaty, Velký Osek, AFK Nymburk, Kosmonosy, Jičín, Dobrovice, Poděbrady, Kopidlno, Slavoj Mladá Boleslav. Členové technické komise mají k dispozici tyto hráče: Kulich, M. Pospíšil, J. Najman, Kouba, Čemus, Fr. Roudnický, Jos. Hendrych, Kalkuš, Soukup Jar., Bubeníček, Mařas, Lilling, Kos, Richter a Soukup V. Benátečtí končí po slabém výkonu na 8. místě.

1949

Stávající léta jsou poznamenána mnoha organizačními zásahy do tělovýchovy a sportu. Karbo Benátky má ke všem dobře míněným pokusům kladné stanovisko. Soutěže jsou hrány novým způsobem jaro - podzim. Karbo Benátky hraje v okresním přeboru s velkou převahou a umisťuje se na prvním místě. Tím postupuje do II. třídy Tyršova kraje. V této době hrají za Karbo Benátky Kulich, M. Pospíšil, J. Najman, Kouba, Čemus, Fr. Roudnický, Jos.Hendrych, Kalkuš, J.Soukup, Bubeníček, Mařas.

1950

Dorost - chlouba Benátek - vyhrává potřetí titul mistra okresu Mladá Boleslav. Tím se kvalifikuje do pohárové soutěže Žákova memoriálu, kde vyhrává všechny zápasy a získává putovní pohár. Kádr mužstva tvořili: Rousek, Valenta, Pospíšil, Sloup, Hanek, Tůma, Pecka, Novotný, Brožek, Noháč, Splídek. Dorostenci mají v podzimním kole krajské soutěže účast zajištěnu. Jako okresní vítěz hraje dorost o Pohár míru Tyršova kraje, ale je po třech vítězstvích vyřazen z postupu do finále dorostem Sokolovo Libeň 0:2. Dorostenci Hanek, Valenta, Hlaváček, Splídek a Brožek reprezentují okres v dorosteneckém pětiboji v Praze na Strahově a umisťují se mezi prvními deseti z 25 mužstev. Nejlepší byl Hlaváček.

Neméně dobře si vedou žáci - v mistrovských utkáních vedou brankovým náskokem 18:0. Jsou také pověřeni okresní technickou komisí, aby reprezentovali jako celek okresní jedenáctku Boleslavska při zápase s Nymburkem.

I. A mužstvo bylo zařazeno do II. třídy Mladoboleslavska, kde soutěží s družstvy: Sokol Bezno, Neratovice, Kostomlaty, Jíkev, Poděbrady, Slavoj Mělník, Brandýs nad Labem, AZNP B, Mlado SK, Nymburk B., Stará Boleslav, Kostelec a Chrásteckotišický tým. Na sestavách jsme nejčastěji vídali jména: Heřman, Kulich, Hendrych Jar., Pospíšil M., Hanka, Řípa, Fr. Roudnický, Pařízek, Tvrzník, Marek, Kalkuš, Pospíšil L., Richter, Hendrych Jos. - Druhé mužstvo získává druhé místo.

1951

Reorganizace řádí i v tomto roce, neboť naše I. A mužstvo hraje v rámci okresu Mladá Boleslav. Benátečtí sportovci nezůstávají stranou dění, účastní se aktivů v boji za mír a všech masových akcí, jako je Běh vítězství. Pochod míru, Tyršův odznak zdatnosti. Prvními nositeli TOZ jsou u nás výborní fotbalisté Jiří Richter a L. Pospíšil.

1952

Již popáté se stává oddíl kopané Karbo Benátky přeborníkem okresu a postupuje do krajské soutěže. Hrají: Mydlář, Rousek, Řípa, Janata, Jar. Najman, Pospíšil M., Noháč, Kalkuš, Marek, Pospíšil L., Hendrych Jar., V. Soukup, Hanek, Tvrzník, Pařízek, Kouba, Hendrych Jos., Richter.

1953

Jméno našeho oddílu se mění na TJ Spartak Benátky. Ve dvanáctičlenné tabulce se umístilo I. A mužstvo na 1. místě a postoupilo do krajského přeboru. Kádr hráčů tvořili: Mydlář, Hendrych Jar., Fr. Roudnický, Kalkuš, Marek, Pařízek, Noháč, Hanek, Brožek, B. Soukup, Hendrych Jos.

II. mužstvo se v okresním přeboru umisťuje jako páté.

Dorost hraje v krajském přeboru a získává cenné druhé místo.

1954

I. A mužstvo se dostává mezi elitu pražského kraje: Sp. Mladá Boleslav, Lokomotiva Kolín, RH Praha, Sp. Čakovice, Sp. Vlašim, Sp. Kutná Hora, J. Poděbrady, Sp. Týnec, J. Kolín, Lokomotiva Kralupy a Nymburk.

II. mužstvo se umisťuje v okresním přeboru na 4. místě, dorost obhajuje v krajském přeboru 2. místo.

1955

Klub postihla velká ztráta smrtí jednoho z nejobětavějších členů - Jarky Černého.

Naše I. A mužstvo hraje v krajském přeboru Praha - východ a po 22 zápasech končí na 8. místě. Složení mužstva: Mydlář, Pařízek, Řípa, Macháček, Kalkuš, Dobřenský, Duštír, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Hruška, Bubeníček.

II. mužstvo v okresním přeboru klesá na 7. místo. Dorost hraje prvnímu mužstvu s úspěchem předzápasy v krajském přeboru.

Oddíl kopané uspořádal 1. ročník uličního turnaje za účasti: Korea, Špejchar, činžák, město, Kbel a Kochánek. Tato průkopnická činnost byla oceněna i mládežnickou komisí KV.

Rok byl pro tělovýchovu, hlavně pro kopanou, významný zavedením jednotné sportovní registrace. I. celostátní spartakiády, která v něm probíhala, se zúčastnilo mnoho fotbalistů.

1956

Na prvním místě nutno jmenovat naše II. mužstvo, které získalo titul přeborníka okresu a postoupilo do krajské soutěže. I. A mužstvo končí na 7. místě krajského přeboru.

Dorost si dobře vede v okresním přeboru, rovněž i žáci, hrající v okresním přeboru.

1957

Soutěže se vracejí k systému podzim - jaro a je nutno hrát ještě jarní kolo.

I. A mužstvo prodělává krizi a končí na posledním místě. II. mužstvo se dostává mezi velmi silné oddíly krajské soutěže. Dorost získává první místo s 11 body.

Po dlouhých debatách je konečně rozhodnuto o stavbě sportovního areálu. Začínají pracovní brigády.

1958

Benátecká veřejnost se může radovat jedině z dorostu žáků, který získává již počtvrté titul přeborníka okresu a postupuje do kraje. Na Strahově reprezentuje okres v pětiboji a umisťuje se na 4. místě.

Žáci získávají třetí místo na celostátním žákovském turnaji v Přelouči za Bratislavou a Duklou Praha.

První i druhé mužstvo prožívá za celé trvání klubu nejhlubší krizi. Špatná morálka hráčů má za následek vylučování a poprvé v dějinách benátecké kopané je naše hřiště na 14 dní uzavřeno. I. A mužstvo skončí na posledním místě v tabulce a sestupuje do I. B třídy, druhé mužstvo mělo hrát v okresní soutěži, ale výbor se rozhodl je odvolat.

Výstavba stadionu pokračuje, oddíl kopané odpracoval 1287 brigádnických hodin.

1959

Situace se začíná stabilizovat, I. A mužstvo po jarním sestupu z krajské soutěže končí na 3. místě se ztrátou 2 bodů. Vedoucí Kouba má k dispozici hráče: Benda, Frumar, Šmolík, M. Pospíšil, Macháček, Jar. Hendrych, Kalkuš, Málek, Zumr, Černý, Brožek, Hruška, Noháč, Hlinka, Husa, Tvrzník, Řípa, Hanek.

Dorost skončil sezonu 1958 - 59 ve velmi těžké soutěži krajského přeboru na 6. místě. V dorosteneckém pětiboji v Mladé Boleslavi obsazuje 2. místo. Žáci sehráli 36 zápasů, z toho 32 vyhráli. V celostátním turnaji v Přelouči obsazují 13. místo ze 46 družstev.

V zájmu další popularizace kopané byl uspořádán první ročník žákovského turnaje o pohár Spartaku Benátky.

Sezona 1959/60 - Žáci SK Spartak Benátky vítěz žákovského turnaje

1960

Ve 40. jubilejním roce hraje I. A mužstvo I. třídu a končí na 3. místě. Dorost se v krajském přeboru mezi silnými soupeři umisťuje jako čtvrtý.

Je uspořádán 2. ročník žákovského turnaje za účasti 10 družstev - vítězí AZNP Mladá Boleslav.

Podzimní kolo se hraje v rámci územních změn - Benátky jsou opět zařazeny do okresního přeboru a získávají 1. místo.

15. května na letním cvičišti zdařilá okrsková spartakiáda dokazuje, že benátečtí sportovci jsou dobře připraveni na II. celostátní spartakiádu.

1961

Do čela Spartaku Benátky byl postaven V. Zajíček, který na tomto místě setrvává i v příštím roce. I. A mužstvo vyhrává pošesté přebornický titul okresu. Protože I. B třída byla zrušena, postupují hráči do I. A třídy Středočeského kraje. Podzimní sezona zastihla naše hráče ve velmi slabé formě - končí na 12. místě.

Dorost ve velmi náročném krajském přeboru končí na 11. místě. Na okresním dorosteneckém pětiboji v Mladé Boleslavi se chlapci umisťují jako druzí. Žáci hrají finále o přeborníka okresu a obsazují 2. místo.

Rýsuje se družba mezi Spartakem Benátky a Copparo z Itálie, společný zájezd akceptuje AZNP Mladá Boleslav a do Itálie poprvé v historii klubu odlétají hráči: Bouda, Macháček, M. Pospíšil, L. Moucha, Hruška, Zajíček, Vencl a vedoucí Fr. Kouba, trenér J. Vaňousek. Naše mužstvo poráží Copparo 1:0, remizuje s Argentou 1:1 a prohrává s Ferrarou (it. I. liga) 1:8.

1962

Italské Copparo oplácí návštěvu a po pěkném přátelském utkání remizuje 2:2. V jarním kole je I. A mužstvo vyřazeno z krajské třídy a sestupuje do okresního přeboru.

Trenérské funkce se ujímá A. Moucha a v podzimním kole zaujímají naši hráči 2. místo.

Ani dorostencům se nevedlo, sestupují z krajského přeboru a hrají v I. A třídě. Ale ani zde si nevedou jako obvykle a končí na 4. místě. Žáci získávají 3. místo ze 7 účastníků v souboji o pohár ČSSP. Za účasti 8 tříd je pořádán žákovský uliční turnaj. Tradičního utkání 4. ročníku 9. května se účastní 8 družstev. Vítězem je již podruhé ČKD Praha, když ve finále poráží naše žáky 8:0.

1963

V čele klubu stojí Fr. Kouba, který je v druhém pololetí vystřídán Jar. Soukupem. Ten zůstává ve funkci i v příštím roce.

Hráči Adamec, Bouda, Duštír, Frumar, Fulín, Moucha, Macháček, Husa, Hýsek, Hruška, Novotný, Nádvorník, Vencl, Pospíšil M., Pospíšil F., J. Šáral, Winterling, Zajíček, Zumr, Roudnický, Najman, Kořínek a Vaňousek dobývají již posedmé titul přeborníka okresu.

Druhé mužstvo hraje v okrese IV. třídu a končí na 5. místě. Před podzimním kolem sehrálo I. A mužstvo několik přátelských zápasů s výsledky: Kovo Děčín 1:3, Spartak Praha Sokolovo B 3:6, Dynamo Praha B 2:2, Dukla Praha B 2:3.

V soutěži se soupeři Spartak Mladá Boleslav B, Sp. Neratovice B, J. D. Bousov, J. Krchleby, Sp. Čelákovice B, S. Všetaty, Sl. Lysá, S. Kostomlaty, Sl. St. Boleslav, S. Dobrovice a Střela Milovice končí benátečtí hráči na 2.místě. II. mužstvo hrálo III. třídu a skončilo na 6. místě.

Dorost sehrál 5 přátelských a 20 mistrovských zápasů, po podzimním kole končí na 11. místě. Hrají dále na turnaji v Lysé (4. místo). Na okresním pětiboji získávají 1. místo.

Byl opět uspořádán žákovský uliční turnaj za účasti 8 družstev, pod záštitou MěstNV a n. p. Karborundum se hraje o putovní pohár. Vítězí Sp. Pečky, Benátky získávají 4. místo.

Sezona 1963/64 - „A“ mužstvo

1964

I. A mužstvo pečlivě trénuje celou zimu pod vedením A. Mouchy a po několika přátelských utkáních je dobře připraveno na mistrovské zápasy. Vyhrává jich 16 a dostává se opět do I. A třídy. V podzimním kole pak končí na pěkném 6. místě. V soutěži slušnosti jsou druzí.

V jarním kole druhé mužstvo obsazuje ve III. třídě 5. místo. V zimním turnaji o pohár ČSTV získává 3.místo. Na našem hřišti hostilo „A“ mužstvo populární pražské celky Dynamo Praha „A“ mužstvo (výsledek 2:3) a Spartu Sokolovo Praha „B“ (naši podlehli 2:5).

Navazujeme nová přátelství a hrajeme v NDR s BTSC Einheit Kamenz 3:3 a s Chemie Barnsdorf se stejným výsledkem.

Dorost hraje s úspěchem I. A třídu a účastní se turnaje o pohár v Hoříně. Žáci hráli o přeborníka okresu a skončili na 2. místě. Je opět uspořádán tradiční 6. ročník žákovského turnaje o putovní pohár, žáci získávají druhé místo.

Pohled na staré hřiště v roce 1964

1965

V čele oddílu stojí Fr. Novák. Tento rok, který připomíná 45. výročí benátecké kopané, je vepsán zlatým písmem do kroniky TJ Spartak. 4. června, v den naplněný radostí z úspěšně dokončeného díla, byl odevzdán předsedou MěNV Veverkou do rukou předs. Spartaku Nováka jeden z nejkrásnějších stadionů v okrese. Vyrostl objekt v hodnotě 1 880 000 Kčs, na němž bylo odpracováno 71 500 brigádnických hodin. Např. J. Šlégr odpracoval 4 200 hodin, Kyzivát 3 900, M. Pospíšil 2 700, Benda 2 400, Tvrzník 2 100, Kouba 1 800, V. Zajíček 1 500, V. Novák 1 200, Drda 1 000, J. Soukup 800, Ládr 500, V. Noháč 200 atd.

Stadion byl slavnostně zasvěcen mezinárodním přátelským zápasem našeho I. A mužstva s družstvem BTSC Einheit Kamenz, v němž jsme vyhráli 3:2. Za stálého deště přihlíželo 800 diváků.

Slavnosti vyvrcholily o dva dny později okrskovou spartakiádou, na níž v 11 skladbách vystoupilo 5000 cvičenců. Přihlížel stejný počet nadšených diváků. I. A mužstvo se v jarním kole - ač nováček - umístilo na 5. místě s 28 body. Trenér Moucha stavěl tyto hráče: Bouda, Boček, Čižimský, Eliáš, Frumar, Husa, Hýsek, L. Moucha, Najman, Nádvorník, Novotný, Poluha, Roudnický, Šácha, Šáral, Šmejkal, Straka, Vencl, Zumr, Kastler, Ježek, Bartoň. V podzimním kole jsme skončili na 6. místě.

II. mužstvo vyhrálo pohár OV ČSTV o „Štít únorového vítězství“. V jarní sezoně se v sestavě Kroupa, Kalkuš, Noháč, Pospíšil M., Pospíšil Fr., Macháček, Šulc, Hruška, Dalibor, Zajíček, Jar. Hendrych, V. Boubín, Hýsek, Bartoň pod vedením Jar. Hendrycha dostávají na 2. místo, v podzimní soutěži na 5. místo.

Činnost dorostu není právě úspěšná, v I. A třídě končí na 8. místě. Ani žáci se nedostali do závěrečných bojů o přeborníka okresu - končí ve své skupině na 3. místě. Opět se koná žákovský turnaj, který získávají žáci Spartaku Pečky.

Rok 1965 - přátelský zápas „A“ mužstva s italským týmem U.P.C. Copparo

V letních přátelských zápasech vyhráváme nad Spartakem Čelákovice 2:1 a podléháme pražské Dukle 0:4. Opět vítáme milé hosty z Itálie, UPC Copparo, kterým podléháme v přátelském zápase 2:3. V září oplácí oddíl kopané návštěvu a hraje v Itálii 3 zápasy s těmito výsledky: UP Codicoro porážíme 1:0, podléháme repr. jedenáctce Copparo 2:1 a opět vítězíme nad Argentou 3:2.

Naše I. A mužstvo získává na rok 1964 - 65 pohár slušnosti.

1966

Oddíl kopané pořádá I. ročník zimního turnaje o putovní pohár a vítězí v něm. I. A mužstvo obsazuje po podzimním kole 2. místo se 17 body. Také v soutěži slušnosti končí na 2. místě. II. mužstvo v konečné tabulce obsadilo 5. místo. V podzimním kole prodělává krizi a končí na posledním místě.

Dorost je v konečné tabulce na pěkném 5. místě, dobré to vysvědčení pro trenéra Kellera, zvláště když v soutěži slušnosti získává dorost 1. místo.

Žáci se v jarním kole se umisťují jako třetí. Je opět pořádán 8. ročník žákovského turnaje o putovní pohár a v letní přestávce se hrají přátelské zápasy: Spartak Benátky - jedenáctka dorostu Středočeského kraje 4:2, Spartak Benátky - AZNP Mladá Boleslav 3:2, remizujeme přátelský mezinárodní zápas Aktivist Hölensleben - Spartak Benátky 2:2. Se Spartakem Praha „B“ prohráváme 2:4.

I. A mužstvo zajíždí do NDR a hraje tři zápasy: Hütenrode - Benátky 0:3, Gardenleben - Benátky 1:1, Aktivist Hölensleben - Benátky 6:5.

SEZONA 1966/1967

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 7. místě, v soutěži slušnosti je na 2. místě.

Konečná tabulka: 1. Slaný, 2. D. Mladá, 3. Neratovice, 4. Zbraslav, 5. Počernice, 6. Mn. Hradiště, 7. Benátky, 8. Odol. Voda, 9. Brandýs, 10. Milovice, 11. Vraňany, 12. Kostelec, 13. Kralupy, 14. Kbely.

V II. ročníku zimního turnaje Benátky obhajují 3. místo. V přípravných letních zápasech podléháme Dukle Praha 2:3 a porážíme Spartu Praha „B“ 2:0. V červenci zajíždí „A“ mužstvo do Bulharska, do sofijské oblasti, kde sehraje 4 utkání: Rilskij Sportist Samokov - Spartak Benátky 2:2. Hraje se před 2000 diváky. Botev Pazardjik - Sp. Benátky 3:1 - 1000 diváků. Opakovaný zápas proti Rilskij Sportist končí opět remízou 1:1. Rilskij Sportist oplácí návštěvu v Benátkách a zaslouženě vítězí 2:0. Dále se s hosty ještě hrají zápasy: Sparta Praha „B“ - Rilskij Sportist 3:0 a Sp. Benátky - Rilskij Sportist 1:2.

Hráčský kádr „A“ mužstva: Kastner, Koutenka, Straka, Husa, Frumar, Poluha, Adamec, Šubrt, Eliáš, Roudnický, Soukup, Pařízek, Zajíček, Hýsek, Zumr, Kalkuš, Šácha, Fadrhonc. Nejlepšími střelci jsou Šácha, Roudnický, Eliáš, trenérem A. Moucha.

„B“ mužstvo skončilo v okresním přeboru po velmi slabých výkonech na posledním 12. místě a sestupuje do III. třídy. Dorost hraje I. A třídu a končí na 4. místě tabulky. V soutěži slušnosti se stávají absolutním vítězem všech tří skupin I. A třídy a skupiny oblastního přeboru. Jsou odměněni diplomem a kopacím míčem. Žáci jsou v tabulce okresního přeboru první. Také jsou úspěšní v 9. ročníku žákovského turnaje, který je co do účasti jedním z nejlepších.

V březnu umírá v 59 letech bývalý hráč Frant. Novotný. Dlouho v nás zůstane vzpomínka na nejlepšího střelce Pelikánovy župy.

SEZONA 1967/1968

„A“ mužstvo Spartaku Benátky hraje I. A třídu a celkově končí na 5. místě po 11 zápasech vyhraných, 7 remízách a 8 porážkách. Podzim zastihuje mužstvo ve slabé formě - končí na 9. místě. V soutěži slušnosti máme 2. místo. Nejlepší střelci jsou Poluha, Soukup, Hýsek, trenérem stále A. Moucha.

Konečná tabulka: 1. Xaverov, 2. Odol. Voda, 3. D. Mladá, 4. Neratovice, 5. Benátky, 6. Čakovice, 7. Mn. Hradiště, 8. Kostelec, 9. Rozdělov, 10. Brandýs, 11. Milovice, 12. Vraňany, 13. Libuš, 14. Libčice.

V zimním turnaji se mužstvu nedaří a po slabém výkonu obsazuje až 5. místo. „B“ mužstvo hraje III. třídu a končí na 9. místě tabulky. Podzimní kolo je lepší - 6. místo v tabulce. Dorost hraje I. A třídu, končí na 9. místě, v soutěži slušnosti je první. Žáci - kromě účasti na 10. ročníku tradičního turnaje - hrají ve svém oddělení, kde získávají 3. místo.

SEZONA 1968/1969

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí až na 9. místě. Daleko lepší byl podzim - Benátky se dostávají na 2. místo. V soutěži slušnosti obsazujeme první místo.

Konečná tabulka: 1. Kladno, 2. Lysá, 3. Neratovice, 4. Mn. Hradiště, 5. Zbraslav, 6. D. Slaný, 7. Odol. Voda, 8. Milovice, 9. Benátky, 10. Brandýs, 11. Kostelec, 12. Všetaty, 13. Vraňany, 14. Lipence.

Vítězstvím nad S. Milovice 11:0 a Krchleby 4:3 získává I. mužstvo v zimním turnaji 2. místo. Trenéři Moucha a Frumar mají k dispozici hráče: Bartoň, Boček, Hýsek, Husa, Kouba, Koutenka, Klomínek, Kastler, Kroupa, Pavelka, Poluha, Fr. Pospíšil, Roudnický, Pařízek, Straka, Jar. Soukup, Šmejkal, Šubrt, Vaňousek, Urban, Janoušek. Nejlepší střelci jsou Soukup, Roudnický, Šmejkal.

„B“ mužstvo hraje III. třídu a končí na 5. místě tabulky, ve slušnosti na třetím. V podzimním kole mají slabou formu a umisťují se až na předposledním místě. Dorost, který trénuje J. Palan, hraje I. A třídu a je v tabulce sedmý, v soutěži slušnosti třetí.

Rok 1968 - žáci SK Benátky

Pro žáky bylo jaro úspěšné. Ve své B skupině suverénně vyhrávají se ziskem 25 bodů. V soutěži o přeborníka okresu získávají druhé místo. Jako vítěz svého oddělení postupují do nově utvořené okresní žákovské ligy. Trenér a vedoucí - B. Pokorný. V XI. ročníku žákovského turnaje vyhrává zaslouženě družstvo žáků Sokola Rejšice.

V tomto roce umírá obětavý kustod Josef Haken. Prožíval sportovní dění tak opravdově, že pro něho v době sezony nic jiného neexistovalo. Dokázal vytvořit na starém hřišti vřelé a kamarádské prostředí. Všichni na něho dlouho vzpomínají.

Na sklonku roku zemřel rovněž jeden ze zakladatelů Sportovního klubu v Benátkách, řed. Rudolf Turyna. K počátkům kopané v Benátkách se často vracel a rád o nich hovořil. Odešel opět jeden ze starých pamětníků.

Sezona 1969 / 1970 - „A“ mužstvo

SEZONA 1969/1970

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 7. místě tabulky.

Konečná tabulka: 1. Neratovice, 2. Boleslav „B“, 3. Kladno, 4. Kročehlavy, 5. Mnichovo Hradiště, 6. Lysá, 7. Benátky, 8. Švermov, 9. D. Slaný, 10. Vraňany, 11. Slaný, 12. Kostelec, 13. Milovice, 14. Všetaty.

Hráčský kádr „A“ mužstva: Koutenka, Wenger, M. Pařízek, Vaňousek, Pospíšil, Kouba, Straka, Šmejkal, Poluha, Hýsek, Klomínek, Roudnický, Pavelka, Boček, Fadrhonc, Dalibor, Frumar, Eliáš. Trenérem je stále A. Moucha. Nejlepší střelci jsou Soukup, Roudnický, Poluha.

„B“ mužstvo hraje III. třídu a končí na 9. místě tabulky. Dorost v I. A třídě získal 3. místo tabulky.

SEZONA 1970/1971

„A“ mužstvo hraje I. A třídu pod vedením trenéra Mouchy a končí na 6. místě tabulky. Nejlepšími střelci mužstva jsou J. Soukup, K. Pařízek, Poluha.

„B“ mužstvo končí ve III. třídě na 3. místě tabulky. Dorost hraje I. A třídu a obsazuje 5. místo tabulky.

V roce 1970 oslavil Spartak Benátky 50 let založení fotbalového klubu. V městském muzeu byla uspořádána výstava k 50. výročí benátecké kopané a vydán slavnostní almanach. Byla sehrána přátelská fotbalová utkání, stará garda Benátek se starou gardou Aston Villa Ml. Boleslav a domácího Spartaku s divizní Lokomotivou Nymburk.

SEZONA 1971/1972

Oddíl se jmenuje Spartak Benátky. „A“ mužstvo hraje I. A třídu a dostává se na 4. místo tabulky.

Konečná tabulka: 1. Mělník, 2. Vojkovice, 3. Houstoň, 4. Benátky, 5. Kročehlavy, 6. Ml. Boleslav „B“, 7. Kostelec, 8. Poděbrady, 9. Sadská, 10. Slaný, 11. Krchleby, 12. Mn. Hradiště, 13. Lok. Nymburk, 14. Vraňany.

Hráči v sezoně: Kroupa, Šmejkal, Husa, Boček, Straka, Hon, Bůžek, Pařízek K., Poluha, Šubrt, Kohout, Pařízek Z., Soukup, Najman, Wenger.

„B“ mužstvo postupuje ze III. třídy do okresního přeboru. Dorost hraje I. A třídu a končí na 8. místě tabulky.

SEZONA 1972/1973

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a zaujímá 2. místo v tabulce za postupující Jiskrou Kolín. Oddíl je přejmenován ze Spartaku Benátky na Karbo Benátky.

„B“ mužstvo hraje okresní přebor a obsazuje 9. místo v tabulce. Dorost hraje I. A třídu a končí na 12. místě tabulky.

SEZONA 1973/1974

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 3. místě tabulky, postup do vyšší soutěže si vybojovala Lysá.

Sezona 1973 / 1974 - „A“ mužstvo

Sezona 1975 / 1976 - „B“ mužstvo/p>

Hráčský kádr „A“ mužstva: Holan, Wenger, Pokorný, Bůžek, Šmejkal, Boček, Šubrt, Pařízek, Soukup Jar., Soukup Jiř., Kouba, Hon, Kohout, Jenč, Straka, Poluha.

„B“ mužstvo obhájilo 6. místo v okresním přeboru. Dorost v I. A třídě končí na 5. místě tabulky. Žácihrající v okresním přeboru jsou na 4. místě tabulky.

SEZONA 1974/1975

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a umísťuje se na 5. místě tabulky. Nejlepším střelcem mužstva se stává Václav Kohout, který dal 14 branek.

Konečná tabulka: 1. Semice, 2. Ml. Boleslav „B“, 3. Mn. Hradiště, 4. S. Houstoň, 5. Benátky, 6. Libušín, 7. Pšovka Mělník, 8. Velvary, 9. Vraňany, 10. Švermov, 11. Sadská, 12. Nymburk, 13. Vojkovice, 14. Krchleby.

„B“ mužstvo hraje okresní přebor a končí na 4. místě tabulky. Žáci Karbo Benátky se stali přeborníkem okresu a postupují do krajské soutěže.

SEZONA 1975/1976

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 2. místě tabulky za postupujícím Mn. Hradištěm. Novými tvářemi v mužstvu jsou Vetešník, Hrůza a Šagat.

„B“ mužstvo v okresním přeboru obhájilo 2. místo v tabulce. Dorost v I. A třídě končí na 7. místě tabulky. Žáci jako nováček krajského přeboru jsou až na 8. místě tabulky.

SEZONA 1976/1977

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 4. místě tabulky.

Konečná tabulka: 1. Vojkovice, 2. Kročehlavy, 3. Pšovka Mělník, 4. Benátky, 5. Libušín, 6. Vraňany, 7. Velvary, 8. Ml. Boleslav „B“, 9. Lysá, 10. Kralupy, 11. Bělá, 12. Kosořice, 13. Bezno, 14. ZOM Nymburk

Hráčský kádr „A“ mužstva: Wenger, Procházka, Šagat, Heřman, Housa, Straka, Boček, Landa, Kouba, Šmejkal, Šubrt, Hon, Soukup Jar., Soukup Jiř., Pařízek M., Pařízek K.,Vetešník, Kohout, Hon. Trenéry jsou Straka a Buryán.

„B“ mužstvu bylo v okresním přeboru odečteno za neplnění povinnosti uložené rozpisem 12 bodů (oddíl neměl svého rozhodčího) a sestupuje do III. třídy. Dorost se v I. A třídě umísťuje na 4. místě tabulky.

SEZONA 1977/1978

„A“ mužstvo končí v tabulce na předposledním 13. místě a po třinácti letech v I. A třídě sestupuje do I. B třídy.

Konečná tabulka: 1. Velvary, 2. Vraňany, 3. Mn. Hradiště, 4. Pšovka Mělník, 5. ČKD Slaný, 6. VTJ Slaný, 7. Lysá, 8. Ml. Boleslav „B“, 9. Neratovice, 10. Žalov, 11. Zlonice, 12. Libušín, 13. Benátky, 14. Zeleneč.

Hráčský kádr „A“ mužstva: Wenger, Holan, Pařízek M., Pařízek K., Straka, Hon, Kouba, Soukup Jiř., Soukup Jar., Urban, Šubrt, Kohout, Pokorný, Roudnický, Heřman, Housa, Landa, Hrůza, Šagat. Trenérem je F. Pospíšil.

„B“ mužstvo se ve III. třídě umísťuje na 2. místě tabulky a dorost v I. A třídě na 5. místě tabulky.

Sezona 1977 / 1978 - „A“ mužstvo

SEZONA 1978/1979

„A“ mužstvo po roční přestávce, strávené v I. B třídě, postupuje zpět do I. A třídy.

Konečná tabulka: 1. Benátky, 2. Horoměřice, 3. Kosořice, 4. St. Boleslav, 5. Bakov, 6. Kostomlaty, 7. Žalov, 8. Krchleby, 9. Mělník „B“, 10. Kralupy, 11. Dobrovice, 12. Obříství, 13. Zeleneč, 14. Velký Borek. Novými tvářemi v mužstvu jsou Šácha L., Šácha K., Odložník, Šulc, Vaněk. Trenérem je K. Šácha.

„B“ mužstvo se ve III. třídě dostává na 5. místo tabulky. Dorost se v I. A třídě umísťuje na 13. místě tabulky.

Sezona 1978 / 1979 - „A“ mužstvo

SEZONA 1979/1980

„A“ mužstvo jako nováček v I. A třídě končí na 10. místě. „B“ mužstvo hrající III. třídu postupuje z 2. místa do okresního přeboru. Dorost se v I. A třídě umísťuje na 3. místě tabulky. Žáci hrající krajský přebor končí také na 3. místě tabulky.

SEZONA 1980/1981

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a dostává se na 3. místo.

Konečná tabulka: 1. Čelákovice, 2. Poděbrady, 3. Benátky, 4. Lysá, 5. Opočnice, 6. Mn. Hradiště, 7. Bělá, 8. Bakov, 9. Pšovka Mělník, 10. St. Boleslav, 11. Městec Králové, 12. Pečky.

Hráčský kádr „A“ mužstva: K. Pařízek, Mužík, Pokorný, Mauer, Housa, Roudnický, Čermák, Batala, Štopila, Šácha L., Šácha K., Hrůza, Šulc, Vaněk, Odložník, Klomínek, Boček. Trenéry jsou Straka a Leibl.

„B“ mužstvo v okresním přeboru končí na 3. místě tabulky.

SEZONA 1981/1982

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a končí na 7. místě.

Konečná tabulka „A“ mužstva: 1. Poděbrady, 2. Mn. Hradiště, 3. Ml.Boleslav „B“, 4. St. Boleslav, 5. Opočnice, 6. Bělá, 7. Benátky, 8. Pšovka, 9. Vraňany, 10. Bakov, 11. Lysá, 12. Městec Králové

„B“ mužstvo skončilo v okresním přeboru na 1. místě tabulky, díky tomu a také reorganizaci fotbalových soutěží budou mít Benátky v následující sezoně obě mužstva dospělých v I. A třídě.

Konečná tabulka „B“ mužstva: 1. Benátky „B“, 2. Jabkenice, 3. Ledce, 4. Skalsko, 5. Kosmonosy, 6. Krnsko, 7. Mn. Hradiště „B“, 8. Hlavno, 9. Rejšice, 10. Doubrava, 11. Všejany, 12. Rudá hvězda Ml. Boleslav, 13. Dl. Lhota, 14. Čejetice.

Na postupu „B“ mužstva se nejvíce podíleli: brankáři - Holan, Kyzivát, Mužík; obránci - Kouba, Mareš, Vetešník, F. Pospíšil, Pokorný, Koťátko, Landa; záložníci - K. Pařízek, Mertin, J. Šubrt, Soukup Jar., Šmejkal, Klomínek, Šulc; útočníci - K. Šácha, Soukup Jiř., Boček, Kvapil, Kohout a trenéři - Boubín a Soukup Jar.

Sezona 1981 / 1982 - „B“ muži přeborník okresu

SEZONA 1982/1983

„A“ i „B“ mužstvo dospělých hrají I. A třídu, každé ovšem v jiné skupině. Zatímco „A“ mužstvo obsadilo ve své skupině 2. místo tabulky, „B“ mužstvo skončilo ve své skupině na předposledním 13. místě tabulky a po ročním působení v I. A třídě se vrací zpět do okresního přeboru.

Konečná tabulka „A“ mužstva: 1. Zápy, 2. Benátky „A“, 3. Bakov, 4. Bezno, 5. Bělá, 6. Kosořice, 7. St. Boleslav, 8. Brandýs „B“, 9. Lysá, 10. Pěčice, 11. Krchleby, 12. Tišice, 13. Strašnov, 14. Dobrovice.

Konečná tabulka „B“ mužstva: 1. Kročehlavy, 2. Slaný, 3. Vraňany, 4. Pšovka, 5. Libiš, 6. Houstoň, 7. Lužec, 8. Horoměřice, 9. Velvary, 10. Unhošť, 11. Hostivice, 12. Mělník, 13. Benátky „B“, 14. Švermov. Trenéry jsou Jar. Soukup a M. Podzimek.

Dorost se v I. A třídě umísťuje na 5. místě tabulky.

SEZONA 1983/1984

„A“ mužstvo končí v I. A třídě na 1. místě tabulky a postupuje do krajského přeboru. Naše mužstvo prošlo celou soutěž bez jediné porážky.

Konečná tabulka: 1. Benátky, 2. Opočnice, 3. Kosořice, 4. Pečky, 5. Libice, 6. Kostomlaty, 7. Pěčice, 8. Poříčany, 9. Břežany, 10. Poděbrady, 11. Krchleby, 12. Lysá, 13. Sadská, 14. Týnec.

Na postupu se podíleli tito hráči: Pařízek M., Radosta, Mauer Jar., Bůžek, Housa, Hrůza, Roudnický, Vetešník, Batala, B. Soukup, Verner, Mauer Fr., Kohout. Trenérem je K. Šácha a vedoucím mužstva Pařízek K.

„B“ mužstvo v okresním přeboru končí na 4. místě tabulky. Dorost postupuje do krajského přeboru pod vedením trenérské dvojice Hýsek a Štejna.

Sezona 1984 / 1985 - „A“ mužstvo

SEZONA 1984/1985

„A“ mužstvo jako nováček obhájilo v krajském přeboru pěkné 6. místo v tabulce.

Konečná tabulka: 1. Čelákovice, 2. Kralupy, 3. Zápy, 4. Kladno, 5. Rudná, 6. Benátky, 7. Odol. Voda, 8. Beroun, 9. Slaný, 10. Vraňany, 11. Rakovník, 12. Kročehlavy, 13. Jesenice, 14. Neratovice. Novými tvářemi v mužstvu jsou Hurta, Krupka, Jarosz, Hejno J. a P., Rambousek. U mužstva jako trenér působí K. Šácha.

„B“ mužstvo v okresním přeboru končí stejně jako dorost v krajském přeboru na 11. místě tabulky.

SEZONA 1985/1986

„A“ mužstvo hraje krajský přebor. Po loňském 6. místě se fotbalisté mužstva podstatně zlepšili, od začátku soutěže se usadili v popředí tabulky a dosáhli velmi pěkného 2. místa.

„B“ mužstvo skončilo v okresním přeboru na předposledním 13. místě a sestupuje do III. třídy. Dorost v krajské soutěži končí na 11. místě tabulky. Starší žáci hrají pod vedením trenéra V. Dalibora krajský přebor. Mladší žáci se za vedení trenéra M.Nováka účastní okresního přeboru.

SEZONA 1986/1987

„A“ mužstvo hraje krajský přebor a končí opět na 2. místě tabulky.

Konečná tabulka: 1. Kolín, 2. Benátky, 3. Zápy, 4. Semice, 5. Říčany, 6. Č. Brod, 7. Pšovka Mělník, 8. Odol. Voda, 9. Kosmonosy, 10. Č. Pečky, 11. Bělá, 12. Čelákovice, 13. Opočnice, 14. Nymburk.

Hráčský kádr „A“ mužstva: M. Pařízek, Radosta, Šácha L., Bůžek, Novotný, Havlíček, Libich, Jarosz, Hejno P., Hejno J., Hrůza, Horáček, Batala, Verner, Mauer J., Mauer Fr., Rambousek, Housa, Krupka, Chumlen, Miller. Trenérem je Šácha K.

„B“ mužstvo bylo zrušeno.

SEZONA 1987/1988

„A“ mužstvo hraje krajský přebor a končí na předposledním 15. místě tabulky.

Konečná tabulka: 1. Dobříš, 2. Kolín, 3. Rudná, 4. Odol. Voda, 5. Zápy, 6. Jílové, 7. Sedlec-Prčice, 8. Č. Brod, 9. Říčany, 10. Slaný, 11. Semice, 12. Milín, 13. Vlašim, 14. Týnec, 15. Benátky, 16. Pšovka Mělník. Novými tvářemi v mužstvu jsou Vaňousek, Hýsek, Stýblo, Walter, Ciner, Líbal, Křapka. Trenéra J. Vernera vystřídal v průběhu sezony V. Dalibor.

„B“ mužstvo bylo přihlášeno do okresní soutěže (IV. třída) a končí na 3. místě tabulky.

Sezona 1989 / 1990 - Dorost

SEZONA 1988/1989

„A“ mužstvo hraje krajský přebor a končí na 7. místě tabulky, do divize postupuje Rudná. Nejlepším střelcem mužstva se stal Rambousek s 12 brankami, Krupka, Líbal a Bůžek přidali po šesti. Nejvíce zápasů sehráli Chumlen, Verner a Soumar. Trenérem mužstva je V. Dalibor .

„B“ mužstvo skončilo ve IV. třídě na 1. místě a vybojovalo suverénním způsobem postup do III. třídy, když získalo 36 z 38 možných bodů a mělo skóre 100:14! Dorost v krajské soutěži obsadil 3. místo tabulky. Starší a mladší žáci hrají krajskou soutěž, ve které končí starší na 7. místě a mladší na 10. místě tabulky.

SEZONA 1989/1990

„A“ mužstvo hraje krajský přebor a končí na 8. místě tabulky.

Konečná tabulka: 1. Č. Brod, 2. Kolín, 3. Milín, 4. Zápy, 5. Kralupy, 6. Hořovice, 7. Č. Pečky, 8. Benátky, 9. Vraňany, 10. Dobříš, 11. Vlašim, 12. Jílové, 13. Odol. Voda, 14. Semice, 15. Říčany, 16. Bělá.

Po podzimní části soutěže jsou Benátky až na 14. místě tabulky, proto byl odvolán trenér V. Dalibor a na jeho místo nastoupil bývalý hráč Sparty J. Kotek.

„B“ mužstvo pod vedením trenéra J. Šmejkala končí ve III. třídě na 7. místě tabulky. „A“ dorostpostupuje za vedení trenéra K. Šáchy z krajské soutěže do krajského přeboru. Soutěž prošlo mužstvo bez jediné porážky a ztratilo pouhých 5 bodů remízami. Vedoucími mužstva jsou A. Kyzivát a V. Walter. „B“ dorost pod vedením trenérů Buryána a Kroupy postupuje z okresní soutěže do okresního přeboru. Vedoucím mužstva je Beran.

V srpnu se uskutečnily oslavy 70 let benátecké kopané sehráním přátelského utkání našeho „A“ mužstva s účastníkem I. Národní fotbalové ligy Auto Škoda Mladá Boleslav.

SEZONA 1990/1991

„A“ mužstvo hraje krajský přebor a končí na 13. místě tabulky.

Během sezony se v mužstvu vystřídali tito hráči: Šnajberg, Ciner, Havelka, Verner, Bůžek, Wágner, Jágr, Křapka, Krupka, Kňourek, Soumar, Chumlen, Macura, Rambousek, Mikšovský, Kohout, Roudnický. Trenérem je J. Kotek.

„B“ mužstvo ve III. třídě končí na 9. místě tabulky. „A“ dorost obhájil 1. místo v krajském přeboru s náskokem tří bodů před Baníkem Příbram a postupuje do II. dorostenecké ligy.

Na historickém úspěchu oddílu se podíleli tito hráči: Kyzivát, Skalák, Kelbich, Červenka, Baník, Semian, Seidl, Pařízek Miloš, Pařízek Martin, Bůžek, Arient, Vích, Vesecký, Kredba, Kubík, Zajíček, Buryán, Mikšovský, Flandera, Gregor. Nejlepším střelcem byl Jindřich Bůžek s 29 brankami. Trenérem je K. Šácha.

SEZONA 1991/1992

„A“ mužstvo hraje krajský přebor, ve kterém končí až na 14. místě tabulky a sestupuje do I. A třídy.

Konečná tabulka: 1. Vlašim, 2. Č. Pečky, 3. Kralupy, 4. Mn. Hradiště, 5. Teplýšovice, 6. Milín, 7. Vraňany, 8. Jílové, 9. Semice, 10. Dobříš, 11. Čáslav, 12. Slaný, 13. Dobřejovice, 14. Benátky, 15. Odol. Voda, 16. Hořovice.

„B“ mužstvo sestupuje do IV. třídy. „A“ dorost sestupuje po ročním působení ve II. dorostenecké lize zpět do krajského přeboru. „B“ dorost končí v okresním přeboru na 3. místě tabulky.

Tíživá finanční situace vypadá tak, že se bude muset v následujícím ročníku přistoupit ke snížení počtu mužstev. Členové klubu se svépomocí snaží udržet v provozním stavu areál fotbalového stadionu. Dále se pracuje na zatravnění škvárové tréninkové plochy v parku, což jistě ocení především ochránci přírody. V budoucnu si oddíl nemůže dovolit ani placeného správce, ani placené trenéry, neboť finančních prostředků je opravdu nedostatek, a tak se bude muset v Benátkách hrát fotbal pouze v amatérských podmínkách.

SEZONA 1992/1993

Jarní část mistrovských soutěží zahájili fotbalisté pod novým názvem SK kopaná Karbo Benátky. Se získáním právní subjektivity si vzal oddíl na sebe problémy spojené se zajištěním činnosti všech družstev - včetně mládežnických. Materiálové náklady jsou nemalé, a proto je prvořadou snahou nově ustaveného představenstva SK, které pracuje ve složení Kyzivát, Kohout, Mydlář, Šulc, Pařízek a Wenger, zabezpečení finančních prostředků na činnost oddílu. Ve spolupráci s městem se podařilo vyřešit jak majetkové, tak i provozní náležitosti v areálu stadionu. Za to patří dík celému vedení města v čele se starostou J. Králem.

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a po sestupu se nachází v útlumu. V tabulce končí až na 9. místě. Trenérem je M. Pařízek a vedoucím mužstva A. Kyzivát.

„B“ mužstvo ve IV. třídě získalo 3. místo v tabulce. Dorost v krajském přeboru končí na 13. místě tabulky a sestupuje do krajské soutěže. Trenérem je J. Benček a vedoucím mužstva V. Waltr. Starší a mladší žáci hrají krajskou soutěž, ve které končí starší na 3. místě a mladší na 7. místě tabulky. Trenérem st. žáků je M. Novák a ml. žáků J. Wenger, T. Škobis a O. Jeník.

SEZONA 1993/1994

„A“ mužstvo hraje I. A třídu a jediný bod je dělí od postupu do krajského přeboru. Končí na 2. místě tabulky, postupuje Union Čelákovice. Novým trenérem mužstva se stal K. Šácha a vedoucím mužstva L. Beran.

Konečná tabulka: 1. Union Čelákovice, 2. Benátky, 3. Bělá, 4. Stř. Skalice, 5. Polaban Nymburk, 6. Opočnice, 7. SK Čelákovice, 8. ZOM Nymburk, 9. Velim, 10. Mlékojedy, 11. Zbýšov, 12. Zápy, 13. Kostelec, 14. Ovčáry.

Hráčský kádr „A“ mužstva: Vaňousek, Kyzivát, Skalák, Bůžek J. st., Bůžek J. ml., Seidl, Sedláček, Kohout, Semian, Červenka, Kňourek, Zd. Pařízek, Arient, Mikšovský P., Krejčík, Mikšovský L., Rambousek, Chramosta, Jakubčo, Borecký, Diviš.

„B“ mužstvo ve IV. třídě získalo 1. místo v tabulce a postupuje do III. třídy. Dorost hraje I. A třídu a končí na 7. místě tabulky. Starší a mladší žáci hrají také I. A třídu, ve které končí starší na 9. místě a mladší na 12. místě tabulky. Byl založen oddíl přípravky, vedený trenéry J. Novotným a M. Bohdanem.

SEZONA 1994/1995

Poprvé v historii benátecké kopané se v září hrají na našem stadionu v rámci mezinárodního juniorského turnaje ČMFS mezistátní zápasy juniorů do 17 let.

„A“ mužstvo hraje I. A třídu, kde končí na 2. místě tabulky, tři body za postupující Bělou. Nové tváře v „A“ mužstvu jsou Doležal, Krupička, Frydrych, Dalibor a Fiala. Trenérem je K. Šácha. „B“ mužstvo ve III. třídě končí na 1. místě tabulky a postupuje do okresního přeboru. Trenérem je V. Vaňousek.

Klub slaví 75. výročí založení.

SEZONA 1995/1996

„A“ mužstvo hraje I. A třídu, kde sice končí na 2. místě tabulky, ale přesto postupuje do oblastního přeboru na úkor týmů Vraňan a Zátiší Rakovník, které ze soutěže odstoupily. Hrajícím trenérem je Zdeněk Doležal a vedoucím mužstva J. Eliáš.

Sezona 1995 / 1996 - „A“ mužstvo

Konečná tabulka: 1. Říčany, 2. Benátky, 3. Polaban Nymburk, 4. Rožďalovice, 5. Odol. Voda, 6. Zápy, 7. Velim, 8. Stř. Skalice, 9. Suchdol, 10. Liberta Mělník, 11. Libiš, 12. ZOM Nymburk, 13. SK Černolice

„B“ mužstvo zaujalo v okresním přeboru 7. místo v tabulce. Trenérem je V. Vaňousek.

SEZONA 1996/1997

„A“ mužstvo hraje oblastní přebor a jako nováček soutěže končí na velmi dobrém 8. místě tabulky. Nejlepším střelcem mužstva je M. Pařízek s devíti brankami.

Konečná tabulka: 1. Říčany, 2. Union Čelákovice, 3. Čáslav, 4. Bělá, 5. Dobřejovice, 6. Poděbrady, 7. K. Hora, 8. Benátky, 9. Mn. Hradiště, 10. Beroun, 11. Slaný, 12. Týnec, 13. Kralupy „B“, 14. Č. Pečky, 15. Kročehlavy, 16. Sedlec-Prčice.

B“ mužstvo skončilo v okresního přeboru na 11. místě tabulky. Dorost hraje v krajské soutěži, končí na 14. místě tabulky a sestupuje. Žáci hrají okresní přebor a dostávají se na 3. místo tabulky. Trenérem je J. Wenger.

SEZONA 1997/1998

„A“ mužstvo hraje oblastní přebor a končí na 9. místě tabulky. Nové tváře v „A“ mužstvu jsou Marušák, Bláha, Baško a Jeřábek. Nejlepšími střelci mužstva jsou Arient - 14 branek, Rambousek - 12 branek, Jeřábek - 7 branek a Bláha - 5 branek.

Sezona 1997 / 1998 - Žáci

Konečná tabulka: 1. Čáslav, 2. Bělá, 3. Horky, 4. K. Hora, 5. Dobřejovice, 6. Beroun, 7. Vlašim, 8. Pyšely, 9. Benátky, 10. Sedlčany, 11. Poděbrady, 12. Slaný, 13. Týnec, 14. Mn. Hradiště, 15. Kolín, 16. Brandýs.

„B“ mužstvo získalo v okresním přeboru velmi pěkné 4. místo v tabulce. Trenérem je V. Vaňousek. Žáci hrají okresní přebor a končí na 2. místě tabulky. Trenéry jsou V. Beneš a J. Novotný.

SEZONA 1998/1999

„A“ mužstvo hraje oblastní přebor, končí na 15. místě tabulky a sestupuje do I. A třídy. Trenéra Z. Doležala vystřídal u mužstva před začátkem sezony nový trenér M. Pechanec, který celou hráčskou kariéru odehrál v dresu Auto Škody Ml. Boleslav.

Z kádru mužstva odešli dva zkušení hráči: Bláha a L. Mikšovský. Naopak přišli: M. Lakatoš, J. Srnka, J. Pechanec a T. Sekera.

Po půlročním působení u mužstva trenér M. Pechanec odstoupil a jeho úlohu převzal J. Bůžek s hrajícím asistentem P. Jeřábkem. Ani výměna trenérů nepřinesla kýžený úspěch a mužstvo sestupuje do I. A třídy. Nejlepším střelcem je M. Pařízek se sedmi brankami, ovšem z toho 4 branky dosáhl pouze v jediném utkání s Mnichovým Hradištěm.

Konečná tabulka: 1. Sibřina, 2. Sedlčany, 3. Týnec, 4. Dobřejovice, 5. Poděbrady, 6. Horky, 7. Pyšely, 8. Kolín, 9. Černolice, 10. Beroun, 11. K. Hora, 12. Dobříš, 13. Vlašim, 14. Slaný, 15. Benátky, 16. Mn. Hradiště.

„B“ mužstvo v okresním přeboru skončilo na 10. místě tabulky. Trenérem je J. Wenger. Pro zkvalitnění úrovně žáků oddíl přistoupil na spojení žákovských soutěží ml. a st. žáků s Beznem, které si vybojovalo postup do I. A třídy. Trenéry jsou K. Jeřábek a V. Beneš.

SEZONA 1999/2000

„A“ mužstvo po sestupu z oblastního přeboru, kde působilo tři roky, hraje I. A třídu. Místo pokusu o návrat končí ale v soutěži až na 13. místě, a sestupuje dokonce do I. B třídy! V sezoně oslav 80. let založení klubu opravdu smutné vysvědčení! U mužstva působil nový zkušený trenér J. Kubík, ale poklesu benáteckého fotbalu se nepodařilo zabránit ani jemu.

Konečná tabulka: 1. Dobrovice, 2. Polaban Nymburk, 3. Brandýs, 4. Vestec, 5. Chocerady, 6. Lysá, 7. Rožďalovice, 8. Vlašim, 9. Stř. Skalice, 10. Libodřice, 11. Městec Králové, 12. Mn. Hradiště, 13. Benátky, 14. Velim.

Hráčský kádr „A“ mužstva: Pechanec, Koštejn, Kyzivát, Fiška, Pařízek Z., Pařízek M., Šolc, Kubík, Šulc, Strážnický, Marušák, Podzimek, Lakatoš, Borecký, Benda, Fiala, Vetešník, Hejtmánek, Tužinčin, Chlumák.

„B“ mužstvo obsadilo v okresním přeboru poslední 14. místo tabulky a sestupuje do III. třídy. Trenérem je J. Kováč. Dorost hraje okresní soutěž, trenérem je J. Hejtmánek. Starší a mladší žácihrají I. A třídu, ve které končí starší na 1. místě a mladší na 5. místě tabulky a společně postupují do oblastního přeboru. Trenérem st. žáků je V. Beneš.

SEZONA 2000/2001

„A“ mužstvo po sestupu z I. A třídy hraje I. B třídu a pokouší se o návrat zpět. Záhy se ovšem zjistí, že mužstvo na návrat nemá. Sezonu totiž končí na 4. místě tabulky. Po prohře v úvodním kole na domácím hřišti s Kosořicemi 0:3 odstoupil trenér J. Kubík a hrajícím trenérem byl jmenován P. Jeřábek.

Statistické údaje:

Hráčský kádr „A“ mužstva: Kyzivát, Koštejn, Chlumák, Jeřábek, Hejtmánek, Pastorek, Lacina, Vetešník, Mařík, Šulc, Kožíšek, Barva, Došlý, Podzimek, Fiala, Borecký, Buryán.

„B“ mužstvo obsadilo ve III. třídě velmi pěkné 3. místo. Stabilizovaný kádr posílený o některé hráče „A“ mužstva by mohl v budoucnu pomýšlet na postup do okresního přeboru. Dorost hraje okresní soutěž a končí na 1. místě tabulky, čímž si vybojoval postup do okresního přeboru. Benátečtí fotbaloví dorostenci, kteří na podzim roku 2000 vstoupili do soutěže, si stanovili jediný cíl a tím byl postup! Své soupeře jasně přehrávali, soutěž vyhráli a postoupili. Trenérem je V. Beneš a vedoucím mužstva J. Paleček. Starší a mladší žáci hrají oblastní přebor, ve kterém končí starší na 12. a mladší na 14. místě tabulky. Trenéry jsou Z. Šulc a M. Novák.

SEZONA 2001/2002

„A“ mužstvo hraje I. B třídu a končí na 7. místě tabulky. Mužstvo začalo svoji soutěž velmi dobře a v prvním zápase vyhrálo v derby na hřišti Dolního Bousova 1:0 brankou Zdeňka Šulce. Celou sezonu mužstvo pomýšlelo na postup do I. A třídy, ale v závěru soutěže se potvrdilo, že kvalita kádru zatím I. A třídy nedosahuje. Mužstvo končí až na 7. místě tabulky.

Statistické údaje:

Hráčský kádr „A“ mužstva: Kyzivát, Novák, Spousta, Pastorek, Lacina P., Chlumák, Vetešník, Šulc, M. Pařízek, Wágner, Došlý, Drahozal, Mařík, Lacina R. Lakatoš, Jeřábek. Trenéři: J. Hejtmánek a P. Jeřábek.

„B“ mužstvo obsadilo ve III. třídě 8. místo tabulky. Dorost hraje okresní přebor a končí na 1. místě tabulky, čímž si vybojoval postup do I. A třídy. O postup dorostu se zasloužili tito hráči: Novotný Jiří, Honc, Lacina, Sarközy, Bohdan, Kunštek, Novotný Josef, Pečenka, Solčianský, Dančo, Bůžek, Chupík, Pankuch a Husák. Trenéry jsou V. Beneš a M. Lakatoš, vedoucím mužstva C. Kunštek. Starší a mladší žáci hrají oblastní přebor, ve kterém starší končí na 12. a mladší na 15. místě tabulky.

Sezona 2001 / 2002 - Dorost vítěz okresního přeboru

SEZONA 2002/2003

„A“ mužstvo hraje I. B třídu a končí na 2. místě tabulky. Mužstvo zahájilo přípravu pod vedením nového trenéra V. Nejedlého a od začátku se netajilo postupovými ambicemi, bohužel celek Kosmonos byl v sezoně úspěšnější a postoupil on.

Statistické údaje:

„B“ mužstvo ve III. třídě skončilo na 1. místě tabulky s náskokem 8 bodů na druhého v pořadí a postupuje do okresního přeboru. V realizačním týmu mužstva pracovali trenéři O. Herclík a M. Ječný, vedoucím mužstva byl V. Walter. Dorost hraje I. A třídu a končí na 5. místě tabulky. Trenérem je C. Kunštek a vedoucím mužstva J. Paleček. Starší a mladší žáci hrají oblastní přebor, ve kterém končí shodně na 15. místě tabulky a sestupují do I. A třídy. Trenéři starších žáků jsou Z. Šulc a M. Bohdan, mladších žáků A. Kubík.

SEZONA 2003/2004

„A“ mužstvo po čtyřech letech strávených v I. B třídě z prvního místa postupuje do I. A třídy, ačkoliv se po podzimu mužstvo nacházelo až na třetím místě v tabulce. Postup se podařil na úkor mužstev s daleko vyššími ambicemi (Úvaly, Skalsko).

Na postupu se pod vedením trenéra Vladislava Nejedlého podíleli tito hráči: Radek Lacina, Martin Pařízek, Lukáš Došlý, Luboš Macura, Zdeněk Šulc, Lukáš Černý, Martin Šukal, Jiří Duchoslav, Petr Lacina, Josef Hejtmánek, Rudolf Wágner, Aleš Kubík, Matěj Lakatoš, Luboš Kyzivát, Petr Hejtmánek, Josef Novotný, Michal Bohdan, František Chlumák, Petr Spousta, Roman Drahozal a David Benda.

Statistické údaje:

„B“ mužstvo jako nováček okresního přeboru obsadilo ve čtrnáctičlenné tabulce velmi pěkné 7. místo. Během sezony došlo k výměně trenérů, Otakara Herclíka nahradil Roman Šácha. Dorost hraje I. A třídu a končí na 3. místě tabulky. Trenérem je František Husa a vedoucím mužstva Cyril Kunštek. Starší a mladší žáci hrají I. A třídu, ve které končí starší na 12. a mladší na 8. místě tabulky. Trenéry žáků jsou Aleš Kubík a Josef Novotný, vedoucím mužstva Tomáš Pulda. Přípravka hraje pod vedením trenéra Lukáše Puldy okresní I. divizi a končí na 1. místě tabulky.

Nákladem 1,5 mil. Kč byla provedena I. etapa rekonstrukce šaten a sociálního zázemí. Celkové náklady rekonstrukce si vyžádají téměř 12 mil. Kč. Stávající stav budovy je totiž za čtyřicet let téměř v havarijním stavu. Akci financuje město, které je vlastníkem objektu.

SEZONA 2004/2005

„A“ mužstvo jako nováček I.A třídy obsadilo po podzimní části až předposlední 13. místo. Od mužstva byl odvolán trenér Nejedlý V., kterého vystřídal Doležal Z. V jarní části mužstvo získalo 17 bodů a skončilo v konečné tabulce na 11. místě. Musíme si přiznat, že pouze s kádrem, který před rokem postoupil z I.B třídy nelze hrát v I.A třídě bez sestupových starostí. Mužstvo je nutno na každém postu posílit.

Za „A“ mužstva v této sezoně nastoupili: Luboš Kyzivát, Radek Skalák, Slavomír Koštejn, Radek Lacina, Martin Pařízek, Lukáš Došlý, Luboš Macura, Zdeněk Šulc, Lukáš Černý, Martin Šukal, Petr Lacina, Josef Hejtmánek, Rudolf Wágner, Aleš Kubík, Matěj Lakatoš, Josef Novotný, Michal Bohdan, Pavel Beneš, Pavel Šámal, Josef Kalíšek, Luděk Barančok, Martin Kolařík, Petr Spousta, a David Benda. Vedoucím mužstva je Miroslav Bohdan.

Statistické údaje:

„B“ mužstvo se v okresním přeboru umístilo na 11. místě tabulky. V podzimní části sezony došlo k výměně trenérů, Josefa Hejtmánka nahradil Martin Ječný s Miroslavem Boreckým.

Dorost hraje I. A třídu a končí na 9. místě tabulky. Trenérem a zároveň i vedoucím mužstva je Cyril Kunštek. Starší a mladší žáci hrají I. A třídu, ve které končí starší na 13. místě a mladší na 11. místě tabulky. Trenéři žáků jsou Aleš Kubík a Josef Novotný, vedoucím mužstva Tomáš Pulda. Přípravka pod vedením trenéra Lukáše Puldy hraje okresní I. divizi a končí na 2. místě tabulky.

V rámci oslav výročí 85 let založení klubu jsou v červenci na našem stadionu sehrána dvě přátelská utkání prvoligových mužstev FK Mladá Boleslav vs. ŠK Slovan Bratislava (Slovenská republika) a FK Mladá Boleslav vs. AC Sparta Praha (mistr České republiky 2005).

Hlavní partneři